Xiao Wen Ju photographed by Tim Walker, unpublished

Xiao Wen Ju photographed by Tim Walker, unpublished