myegos:

Freja Beha Erichsen by Paolo Roversi for Vogue Italia March 2010

myegos:

Freja Beha Erichsen by Paolo Roversi for Vogue Italia March 2010